Bezpieczeństwo w trakcie wycieczek górskich

Okres wakacyjny sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Moim faworytem w tym zakresie są niewątpliwie piesze wycieczki górskie. Czy wiecie, że również ten zakres aktywności regulowany jest przepisami prawa? W dzisiejszym krótkim, wakacyjnym wpisie –bezpieczeństwo w trakcie wycieczek górskich.

Otóż nasze bezpieczeństwo w trakcie wycieczek górskich, ale również i nasze obowiązki, określają przepisy ustawy z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Ustawa ta zawiera katalog zachowań, które są wskazane w trakcie pieszych wycieczek górskich. Użyte jednak sformułowanie „w szczególności” daje wyraźnie do zrozumienia, że katalog ten nie jest zamknięty, a wymienione czynności stanowią jedynie przykład preferowanych zachowań w trakcie poruszania się w górach. Warto o tym pamiętać w trakcie pieszych wycieczek górskich. Przede wszystkim ustawa zobowiązuje nas do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób. W dalszej części uszczegóławia, że staranność ta wyrażona zostaje poprzez:

1) zapoznanie się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowanie się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez uprawnione podmioty

3) zapoznanie się oraz dostosowanie swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowanie się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych;

4) użytkowanie sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłoczne informowanie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.


W powyższy sposób ustawodawca dał wyraz najczęstszym przyczynom wypadków górskich jakimi są: niedostosowanie wyboru szlaku do własnych predyspozycji i możliwości, jak również warunków pogodowych, a także używanie niedostosowanego sprzętu czy też odzieży i obuwia. Bezpieczeństwo w trakcie wycieczek górskich zapewniają: odpowiednie przygotowanie, wyposażenie i ocena sytuacji. Pamięć o tym z pewnością pozwoli nam spędzić weekend na wysokościach aktywnie i przede wszystkim bezpiecznie. Nie dajmy przyczyn do angażowania służb ratowniczych, które choć zawsze pozostają w gotowości nieść nam pomoc, mogą w danym momencie być potrzebne w innym miejscu, a ich niepotrzebne zaangażowanie może oznaczać poważne problemy dla kogoś, kto ich pomocy faktycznie potrzebuje.

Nie zapominajmy o tym, że bezpieczeństwo w górach to nie tylko świadomość naszych obowiązków w trakcie górskich wędrówek, ale również konieczność zapoznania się z regulaminami, które umieszczane są na szlakach i określają nie tylko zasady korzystania z obiektów umiejscowionych na szczytach, jak np. wieże widokowe, ale również zasady poruszania się po danym terenie i obcowania z przyrodą.

error

Author: podparagrafem.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności bloga podparagrafem.pl