Posted in Sekcja egzekucyjna

Tryb nadzorczy w sytuacji odrzucenia skargi na czynności komornika dotkniętej brakami formalnymi.

  Na samym początku przypomnieć należy, że warunkiem przystąpienia do merytorycznego rozpoznania skargi na czynność komornika jest uznanie, że spełnia przewidziane prawem warunki formalne, została…

czytaj więcej Tryb nadzorczy w sytuacji odrzucenia skargi na czynności komornika dotkniętej brakami formalnymi.
Posted in Sekcja egzekucyjna

Zasada celowości w postępowaniu egzekucyjnym

Zasada celowości w postępowaniu egzekucyjnym to naczelna i główna zasadą rządząca tym postępowaniem.  Zasada ta determinuje także możliwość przyznania i zasądzania kosztów postępowania egzekucyjnego, przede…

czytaj więcej Zasada celowości w postępowaniu egzekucyjnym
Posted in Sekcja egzekucyjna

O trybie wnoszenia skarg na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest jednym ze środków umożliwiających poddanie kontroli sądu czynności dokonywanych przez komorników w toku postępowania egzekucyjnego. W sytuacji, gdy mamy wątpliwości…

czytaj więcej O trybie wnoszenia skarg na czynności komornika
Posted in Sekcja egzekucyjna

Przegląd uchwał – możliwość podwyższania opłaty egzekucyjnej o VAT

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29…

czytaj więcej Przegląd uchwał – możliwość podwyższania opłaty egzekucyjnej o VAT
Posted in Sekcja egzekucyjna

Eksmisja – i co dalej?

Eksmisja, czyli opróżnienie lokalu z osób oraz rzeczy i wydanie go wierzycielowi. Niejednemu kojarzy się ona z przymusowym opuszczeniem zajmowanego lokalu mieszkalnego przy udziale komornika…

czytaj więcej Eksmisja – i co dalej?