O choince słów kilka

Okres przedświąteczny w pełni. W najbliższym czasie w wielu domach zagości naturalna choinka. Nic więc dziwnego, że place handlowe wypełniają drzewka choinkowe. Czy wiecie jednak jakie przepisy regulują możliwość handlu tymi najpopularniejszymi w okresie bożonarodzeniowym drzewkami? O choince słów kilka.

Wycinka choinek z lasu

Przede wszystkim choinka musi pochodzić z legalnego źródła. Co to oznacza? A nic innego jak to, że nie wolno nam ścinać samodzielnie drzewek choinkowych z lasu. Usuwanie drzew z lasu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (dalej u.l.), czyli wyłącznie na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu (tzw. UPUL) albo na podstawie indywidualnej decyzji wydanej przez starostę w trybie nadzoru.

W sytuacji, gdy jednak bez niezbędnego zezwolenia zetniemy choinkę w lesie, grozi nam odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 120 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeksu wykroczeń (dalej k.w.) kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Natomiast, jeśli wartość drzewa przekroczy 500 złotych, wówczas grozi nam surowsza kara wynikająca z art. 290 k.k., tj. kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wskazać również należy, że karalna jest nie tylko wycinka drzew z lasu, ale również tzw. wyręb gałęzi, korzeni lub krzewów, za co grozi nam kara grzywny (art. 148 k.w.). Jeśli natomiast myślimy, że nic nam nie grozi jeśli kupimy choinkę z nielegalnego źródła możemy się zdziwić. Zakup choinki pochodzącej z kradzieży czy przywłaszczenia może stanowić podstawę do pociągnięcia nas do odpowiedzialności za tzw. paserstwo.

Drzewko w ogródku

A co w sytuacji, gdy drzewko rośnie u nas w ogródku? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Usunięcie drzewa bez takiego zezwolenia wiązać się będzie z wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej. Pamiętajmy jednak, że nie jest wymagana zgoda na usunięcie drzewa z własnej posesji np. w sytuacji, gdy jest ono usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli krótko mówiąc, wówczas, gdy nie sprzedajemy takiego drzewa.

Plantacja choinek

Drzewko choinkowe może również pochodzić z tzw. plantacji choinek. Nie wdając się w szczegóły plantacja choinek może być  działalnością rolniczą, bądź pozarolniczą przypominającą założenie tzw. szkółki drzew. O ile jednak rolnicy nie muszą rejestrować działalności związanej ze sprzedażą drzewek choinkowych, to pozostali zainteresowani muszą w tym celu założyć własną działalność gospodarczą. Pamiętajmy również, że regulacji prawnej zostało poddane również miejsce, na którym dopuszczalnym jest handel choinkami. Sprzedaż tych drzewek, jak również co do zasady każda inna działalność handlowa, może bowiem odbywać się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Koniecznym jest złożenie w tym celu we właściwym urzędzie gminy lub miasta wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Złożenie wniosku jest bezpłatne, ale za każdy dzień zajmowania wyznaczonego miejsca już pobiera się opłaty.

U mnie w domu, jak co roku, staną dwie choinki, jedna sztuczna i druga naturalna. Po kilkudniowych poszukiwaniach udało mi się w końcu znaleźć wymarzone drzewko, które przez te najpiękniejsze święta w roku będzie zdobiło moją kuchnię, aby jeszcze bardziej nimi pachniała. A jak u Was przygotowania do świąt i zakup choinek? Zdecydowaliście się na zakup żywych drzewek? Dajcie znać w komentarzach.

error

Author: podparagrafem.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności bloga podparagrafem.pl