Oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Kilka tygodni temu rządzący zaskoczyli nas informacją o możliwym wprowadzeniu dodatkowego dnia wolnego, tj. 12 listopada, a to w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Niektórzy z radością zacierają ręce na myśl o tym, że pracodawca zmuszony będzie do udzielenia dodatkowego dnia wolnego. Jak jednak dokładnie wygląda kwestia udzielania pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w niedzielę? A oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – jak jest to regulowane? Pokrótce o tym w niniejszym wpisie.

Kiedy święto powoduje obniżenie wymiaru czasu pracownika?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin.
Cytowany przepis w praktyce oznacza, że pracodawca ma obowiązek przyznać pracownikowi dodatkowy wolny dzień za każde święto, które po pierwsze przypada w inny dzień niż niedziela, a po drugie przypada w okresie rozliczeniowym. Dotyczy to oczywiście świąt będących dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Tym samym  w sytuacji kiedy święto będące dniem wolnym od pracy wypada w dniu, w którym pracownik miał świadczyć pracę zgodnie z jego rozkładem czasu pracy (czyli najczęściej w dniach od poniedziałku do piątku), pracownik będzie mieć wolne. Dodatkowo jednak powyższy przepis oznacza również, że jeśli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, a święto będące dniem wolnym od pracy wypada w sobotę to mimo, iż i tak nie świadczy w jej trakcie pracy, to jego pracodawca będzie musiał mu udzielić dodatkowego dnia wolnego.

 

Z czego wynika oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wiąże się głównie z tym, że zgodnie z Kodeksem pracy tydzień pracy w przeciętnym okresie rozliczeniowym jest najczęściej pięciodniowy, a więc dla większość z nas trwa od poniedziałku do piątku. Sobota jest zaś dniem wchodzącym w skład danego przyjętego okresu rozliczeniowego, ale jednocześnie dla większości pracujących jest dniem wolnym od pracy. Jeśli zatem święto przypadnie w sobotę, wówczas pracodawca i tak musi nam obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin, co w praktyce oznacza oddanie dodatkowego dnia wolnego. Przepis wyraźnie wskazuje jednak, że święto musi przypadać w dzień inny niż niedziela. Tym samym w takiej sytuacji jak mamy miejsce w tym roku, za święto narodowe 11 listopada przypadające w niedzielę nie otrzymamy dodatkowego dnia wolnego chyba, że zostanie wprowadzone faktycznie 12 listopada przez ustawodawcę.

 

W jaki sposób może dojść do oddania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę jest jednak dużym uproszczeniem i sprawdzi się co do zasady w podstawowym systemie czasu pracy, w którym pracuje się od poniedziałku do piątku. Pamiętajmy jednak, że wszystko zależy od przyjętego u danego pracodawcy okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy, a w konsekwencji oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę nie zawsze w konkretnym przypadku musi oznaczać dla danego pracownika cały dzień wolny od pracy. Osoba taka może w ogóle nie być uprawniona do dodatkowego dnia wolnego, jak również pracodawca może się rozliczyć z pracownikiem za święto w sobotę poprzez np. obniżenie o jedną, czy dwie godziny czasu pracy we wskazanych dniach. Pracodawca może również udzielić wolnego tak, aby pracownicy mieli długi weekend. Ważne natomiast jest, aby oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę miało miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym, co samo święto.

error

Author: podparagrafem.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności bloga podparagrafem.pl