Organizacja prawna imprez plenerowych

Od dzisiaj, tj. od dnia 15 sierpnia 2018 roku do dnia 19 sierpnia 2018 roku w Krakowie trwa jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie festiwali – festiwal pierogów. Jest okazją nie tylko do spróbowania wielu ciekawych połączeń smaków, zamkniętych w pierogowym cieście, ale również zapoznania się z regionalnymi obchodami święta Matki Boskiej Zielnej. Z tej okazji słów kilka na temat tego, na czym polega organizacja prawna imprez plenerowych.
Festiwal, festyn, czy piknik, czyli tzw. imprezy plenerowe, często traktuje się jako imprezę masową. Przez imprezę masową należy natomiast rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową oraz masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej.
Jednak aby dana impreza mogła zostać uznana za imprezę masową muszą zostać spełnione określone kryteria. W przypadku imprez plenerowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym (odbywających się na boiskach, stadionach, w miejskich parkach czy na innych terenach zielonych o dużej powierzchni) za masowe uznaje się je, gdy bierze w nich udział co najmniej 1000 osób. Natomiast, gdy odbywają się w budynkach np. w klubach, na halach sportowych lub w świetlicach, to zyskują taki wymiar, gdy liczba uczestniczących w nich osób wynosi minimum 500. Co więcej, muszą one stanowić wydarzenia sportowe, artystyczne lub rozrywkowe. Mogą mieć formę odpłatną, biletowaną lub ogólnodostępną.
Jeżeli zaplanowana przez nas impreza spełnia kryteria miejsca i liczby uczestników, kolejnym krokiem jest uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. Z wnioskiem należy wystąpić nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Wniosek złożony z naruszeniem tego terminu w ogóle nie zostanie rozpatrzony. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.
Koniecznym będzie również zwrócenie się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, którzy wydają opinię.
Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. W przypadku uzyskania decyzji odmownej przysługuje nam od niej odwołanie, które nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że nie jesteśmy zadowoleni z wydanej decyzji. Wnosi się je do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Należy również pamiętać, że każdy organizator imprezy zobowiązany jest zapewnić jej uczestnikom bezpieczeństwo i spełnić pewne obowiązujące wymogi. W pierwszej kolejności należy zapewnić obecność służb porządkowych, które dopilnują, by nic nie zakłóciło przebiegu imprezy. Ponadto niezbędnymi mogą okazać się służby informacyjne, pomoc medyczna, zaplecze higieniczno-sanitarne, sprzęt ratowniczy i gaśniczy czy dokładne wyznaczenie dróg ewakuacyjnych.
Mnogość i różnorodność ofert festiwali i pikników może wskazywać, że ich organizacja pod względem prawnym nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się to wydawać. Jednak pamiętajmy, że każdy tego typu event jest dużym przedsięwzięciem logistycznym, a niejednokrotnie również finansowym. Korzystajmy zatem z imprez plenerowych oferowanych w naszych miastach, a ja ponownie zachęcam do odwiedzenia „targów” pierogów, które właśnie trwają w Krakowie. A Wy jakie imprezy plenerowe polecacie? Czekam na Wasze propozycje 😊

error

Author: podparagrafem.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności bloga podparagrafem.pl