Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii (Google Analitycs, Facebook Pixel) w ramach strony internetowej https://www.podparagrafem.pl

Administratorem strony jest Barbara Ćwiertnia.
Kontakt z administratorem danych możliwy pod adresem e-mai: podparagrafem.kontakt@gmail.com.

1. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności i plików cookies, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

Administrator –Barbara Ćwiertnia,
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.podparagrafem.pl,
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
2. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Administrator zastrzega, iż nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne do podjęcia przez Użytkownika konkretnej akcji.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

3. Pliki cookies
Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych,  analitycznych  oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Strona wykorzystuje zarówno cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).

Mechanizmy plików cookies nie pozwalają Administratorowi na identyfikację czytelnika, nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika.

Strona w wykorzystuje cookies własne w celu prawidłowego działania strony oraz zapamiętania preferencji użytkowników.

Strona wykorzystuje również pliki cookies zewnętrzne :

cookies i kod śledzenia Google Analytics
w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (narzędzie Google Analytics należy do  Google LLC z siedzibą w USA).

Google Analytics jest domyślnie włączone na stronie, jednak włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP, nadto nie są tą drogą zbierane dane do celów remarketingowych. Jeżeli chcesz wyłączyć ciasteczka Google Analytics możesz to zrobić poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Używam Google Analytics dla celów statystycznych –  w celu optymalizacji Strony i ulepszania jego działania, w tym zakresie działam opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie.

Google udostępnia narzędzie (w postaci dodatku do przeglądarki) umożliwiające blokadę skryptów Google Analytics :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
polityka prywatności i cookies Google Analytics

cookies facebook.com
celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu na moim blogu (polubienie, udostępnienie treści etc. ) (Facebook.com należy do: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii);

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji jednak, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Nie wiesz jak wyłączyć pliki cookies? Oto jak możesz zmienić ustawienia cookies w kilku popularnych przeglądarkach :
a) przeglądarka Internet Explorer,
b) przeglądarka Chrome,
c) przeglądarka Opera,
d) przeglądarka Mozilla Firefox.

 

4.Komentarze na Stronie
Pozostawienie komentarza jest całkowicie dobrowolne, jednak zostawiając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych.

Dla celów związanych z komentowaniem na Stronie koniecznym jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
-pseudonimu – podczas dodawania komentarzy Użytkownik zostanie  poproszony o podanie swojego pseudonimu, te dane wyświetlane są wszystkim Użytkownikom Strony, jako podpis osoby komentującej.

Celem pozostawienie komentarza nie jest koniecznym podanie adresu e-mail. Użytkownik podając swój adres e-mail wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie w ten sposób danych osobowych.
W systemie odnotowywany jest ponadto adres IP, z wykorzystaniem którego Użytkownik dodał  komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony.

Opublikowane przez Użytkownika komentarze są dostępne publicznie. Wszystko, co zostanie przez Użytkownika umieszczone w treści komentarza będzie dostępne dla innych Użytkowników Strony. Komentując Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa.

5. Logi serwera
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

6. Powierzenie przetwarzania danych

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie, na której serwerach znajduje się Strona (ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: Częstochowa 42-200, Dąbrowskiego 7). Powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze.

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: podparagrafem.kontakt@gmail.com.