„Prawny savoir vivre” korzystania ze ścieżek rowerowych

Godzina 6.47 okolice Ronda Mogilskiego. Zatłoczone tramwaje, ulice, ludzie spieszący się do pracy. Generalnie-miasto o poranku. I wtedy wydarza się następująca sytuacja – spieszący prawdopodobnie do pracy pieszy nie rozglądając się na boki wkracza na ścieżkę rowerową tuż pod koła jadącego rowerzysty. Rozlega się pisk opon, a następnie słowna przepychanka. Brzmi znajomo? Kto w takiej sytuacji ma rację i pierwszeństwo? Czy pieszy zawsze powinien się czuć uprzywilejowanym? Kto może poruszać się po ścieżce rowerowej? Jak przedstawia się „prawny savoir vivre” korzystania ze ścieżek rowerowych? O tym w dzisiejszym wpisie.

Korzystanie pieszego z drogi rowerowej

Co do zasady korzystanie przez pieszego z drogi rowerowej jest niedozwolone. Ale jak zwykle to w prawie bywa od tej zasady ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Otóż pieszy jest uprawniony do korzystania ze ścieżki rowerowej w sytuacji gdy obok nie ma chodnika lub pobocza, bądź co prawda takie są, ale w danej chwili korzystanie z nich nie jest możliwe np. na skutek remontu i wyłączeniu z użytkowania.
Powyższe sytuacje są wyjątkami, a jak to już w prawie jest, wyjątki należy interpretować ściśle, co oznacza, że poza powyższymi sytuacjami niedopuszczalnym jest żadne odstępstwo od zasady, że ścieżka rowerowa przeznaczona jest dla rowerzystów. Ścieżka rowerowa nie jest więc dodatkowym chodnikiem z przeznaczeniem dla ruchu pieszego. Pamiętajmy też, że nawet jeżeli pieszy będzie uprawniony do korzystania z drogi rowerowej, z uwagi na którąś z powyżej wskazanych sytuacji, nie zwalania go to z obowiązku ustąpienia miejsca rowerzyście. Nie jest bowiem tak, że ilekroć ustawodawca dopuszcza ruch pieszych po ścieżce rowerowej, to piesi zyskują z tą chwilą pierwszeństwo. Warto o tym wiedzieć, aby uniknąć przykrych, zarówno dla rowerzysty jak i dla pieszego, sytuacji. Dodatkowo, poruszając się po ścieżkach rowerowych w sytuacjach, kiedy nie jesteśmy do tego uprawnieni, popełniamy wykroczenie, za które możemy otrzymać grzywnę (w oparciu o art. 92 kodeksu wykroczeń).

Droga dla pieszych i rowerów

Powyższe reguły będą obowiązywały również w sytuacji regulowanej znakiem pionowym C-13/C-16 (rys. obok), oznaczającego: „droga dla pieszych i rowerów.
Znak ten wskazuje, która strona drogi przeznaczona jest dla ruchu pieszych, a która dla rowerzystów. W tej sytuacji piesi zobowiązani są trzymać się tej strony drogi, która zgodnie z oznaczeniem przeznaczona jest dla ruchu pieszego, a wszelkie wkroczenie na drogę rowerową odbywać się może jedynie w drodze wyjątku, analogicznie, jak przy „typowych” ścieżkach rowerowych. Na „drodze dla pieszych i rowerów” piesi nie powinni poruszać się więc po części przeznaczonej dla ruchu rowerów, natomiast jeśli z różnych powodów będą się już po niej poruszać, powinni ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Analogicznie sytuacja wygląda jednak dla części przeznaczonej dla ruchu pieszego. Rowerzyści nie powinni poruszać się po części przeznaczonej dla pieszych, natomiast jeżeli rowerzysta będzie już zmuszony z różnych względów poruszać się po tej części, winien pamiętać o pierwszeństwie pieszych.
Warto też zaznaczyć, iż powyższe ograniczenia nie dotyczą osób niepełnosprawnych, którym zawsze przysługuje pierwszeństwo.

Ciąg pieszo-rowerowy

Nieco inne zasady obowiązują w zakresie tzw. ciągów „pieszo -rowerowych”. Mowa tu o kombinacji znaku tzw. C-13/C-16, ale z linią poziomą (rysunek obok). Znaki te wskazują, że całą szerokością mogą poruszać się zarówno piesi, jak i rowerzyści. Na tych “ścieżkach” pieszy ma jednak pierwszeństwo nad rowerem. Zgodnie bowiem z Art. 33 prawa o ruchu drogowym (dalej: PoRD): “Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.” Tym samym rowerzysta poruszający się w ciągu pieszo-rowerowym jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. I choć może denerwować go poruszanie się pieszych całą szerokością ciągu pieszo-rowerowego, należy pamiętać o ich uprzywilejowanej pozycji.

Zasady poruszania się rolkach, deskorolce…

Co natomiast z osobami poruszającymi się na rolkach, deskorolce, wrotkach, hulajnodze czy segway’u? Otóż w obecnym stanie prawnym użytkowników tych urządzeń – zgodnie z art. 2 pkt 18 PoRD traktuje się jak pieszych, a ich zachowanie na drodze powinno być zgodne z wytycznymi znajdującymi się w rozdziale 2 PoRD pt.: „Ruch pieszych”. Co najważniejsze zatem kwestię ich pierwszeństwa w ruchu drogowym należy rozpatrywać analogicznie jak w przypadku „zwyczajnych” pieszych.
Pomimo co i rusz pojawiających się obietnic zmian w prawie, użytkownicy ci nie doczekali się bowiem przepisów regulujących jakoś odmiennie ich poruszanie się po drodze. Około dwóch lat temu zapowiadano zmiany w regulacji prawnej w tym zakresie, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu i zdefiniowaniu na potrzeby prawne pojęcia „urządzenie transportu osobistego”. Zgodnie z proponowaną definicją, „urządzenie transportu osobistego” miało oznaczać urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się pieszych, napędzane siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/godz., o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m. Pod taką definicję podpadałyby rolki czy np.: segway’e. Ich użytkownicy zobowiązani byliby do korzystania ze ścieżek rowerowych. Jednakże zmiany te nie zostały wprowadzone w życie, a to z uwagi na nieprecyzyjność brzmienia nowych przepisów i problematykę prowadzenia takich urządzeń pod wpływem alkoholu. Tym samym odstąpiono od proponowanych zmian, choć niewykluczone, że wraz z rozwojem technologii i upowszechnieniem dostępu do nowych rozwiązań, pojawią się nowe propozycje.

 

error

Author: podparagrafem.pl

1 thought on “„Prawny savoir vivre” korzystania ze ścieżek rowerowych

  1. ” nie dotyczą osób niepełnosprawnych, którym zawsze przysługuje pierwszeństwo.” – to jest parodia. Skąd wiadomo, że ktoś tam się znajdujący, ma orzeczenie o niepełnosprawności?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności bloga podparagrafem.pl